October: Faith over fear

October 2022

 1. Gen: 15 (v. 1)
 2. Gen. 21 (v. 8-21)
 3. Exodus 14 (v. 13-14)
 4. Exodus 20 (v. 18-21)
 5. Deut. 7 (v. 18-19)
 6. Deut. 31 (v. 7-8, 23)
 7. Joshua 1 (v. 5-9)
 8. Psalm 23 (v. 4)
 9. Psalm 27 (v. 1-3)
 10. Psalm 46 (v. 1-3)
 11. Psalm 56 (v. 3-6)
 12. Psalm 91 (v. 4-6)
 13. Psalm 94 (v. 19)
 14. Proverbs 3 (v.24-26)
 15. Proverbs 12 (v. 25)
 16. Isaiah 12 (v. 2)
 17. Isaiah 41 (v. 9-16)
 18. Isaiah 43 (v. 1-7)
 19. Isaiah 51 (v. 7-8)
 20. Jeremiah 1 (v. 17-19)
 21. Ezekiel 2 (v. 6)
 22. Daniel 10 (v. 18-19)
 23. Matthew 6 (v. 25-34)
 24. Matthew 8 (v. 23-27)
 25. Luke 12 (v. 22-34)
 26. John 14 (v. 1-4, 27)
 27. Romans 8 (v. 14-16)
 28. Philippians 4 (v. 6-7)
 29. 2 Timothy 1 (v. 7)
 30. 1 John 4 (v. 18)
 31. 1 Peter 5 (v. 7)FOR THE KIDS

CLICK HERE to get this FREE resource from KIDS READ TRUTH to help your kiddos read and learn from the book of Matthew!  Let's dig into God's word together. 

See additional items here:

 LUKE FOR BOYS or LUKE FOR GIRLS